Om Pj-smide

Peter-Jörgen Svensson tillverkar ljusstakar och bruksföremål i sin smedja som ligger inrymd i en maskinhall i det lilla samhället Rörvik i Smålands djupa skogar. Intresset för smide började i unga år, då jag utbildade mig som reparatör, smed och svetsare. Det är de senaste tio åren som jag har arbetat med smide. För att friska upp minnet har jag gått några smideskurser i Krokiga Smedjan på Gysinge bruk.

Peter-Jörgen Svensson